Castell Rock

02Meh09

Gŵyl flynyddol am ddim yn Aberystwyth yw Castell Rock. Mae’r ŵyl fach yn cael ei threfnu yng nghanol y castell.

Mae’r ŵyl yn ddwyieithog, mae’n debyg, ond nes i fethu prynu potel o ddwr yn Gymraeg o’r stondin bwyd.

Beth bynnag, dyma Race Horses, sef Radio Luxembourg efo enw newydd ofnadwy, yn canu’r gân orau nhw ar hyn o bryd…


Aeth y Ddysgwraig Gloi a fi, gyda ffrind bach hi, i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth. Dyn ni wedi mynd i gefnogi plant yr ysgol ac yr ardal am rhai o flynyddoedd nawr, ac o’n i’n falch iawn eleni gallu defnyddio’r Gymraeg yn unig trwy’r dydd.

Fel arfer, roedd y safon mor uchel yn y cystadlaethau. Naeth ein ffrindiau ddim mynd i’r llwyfan, ond ‘sdim ots achos mae’n digon o gamp jyst bod mewn eisteddfod genedlaethol.

Roedd lot o bethau diddorol yn yr Eisteddfod, wrth gwrs, ond fy ffefryn oedd y Pafiliwn Celf a Chrefft – yn y Senedd! Palas y Bobl yw’r Senedd, efallai. Gobeithio, hyd yn oed?

Hei Mistar Morgan

Roedd yr uchafbwyntiau’r diwrnod ar S4C ar y un pryd â Britain’s Got Talent ar ITV. Wel, mae talent ‘da Phrydain, dwi’n siŵr, ond dim ar y rhaglen ofnadwy Ant a Dec.


Es i i Ŵyl Porthmadog dydd Sadwrn diwetha. Roedd dwy llwyfan yng Nghlwb Pêl Droed Porthmadog, y brif lwyfan mewn pabell fawr ar y cae, ac y llwyfan Ciwdod yn y Clubhouse. Roedd’n brynhawn heulog a thwym, ond daeth hi yn oer cyn gynted â machludodd yr haul. O’n i’n gallu cadw yn gynnes trwy yfed cwrw neis iawn o Fragdy Mŵs Piws.

Mwynheais i y Promatics ar y llwyfan fach, Mr Huw wrth cwrs (mae albwm newydd Mr Huw yn anhygoel) a Sweet Baboo, ond yr uchelpwynt yr ŵyl oedd y perfformiad gan Yucatan.

Yucatan yng Ngŵyl Porthmadog

Mae adrannau strings a brass gyda Yucatan nawr, felly mae’r sŵn yn anferth.

Bennodd y noson gyda phobl yn cadw yn gynnes trwy ddawnsio i’r miwsig Derwyddon Dr. Gonzo. Roedden nhw’n wych, fel arfer, ond dwi’m yn siŵr sut roedden nhw’n gallu chwarae gyda bysedd mor oer.

Derwyddon Dr Gonzo yng Ngŵyl Porthmadog

Cysgais i dros nos yn y camperfan newydd ni. Mwy amdani hi yn nes ymlaen.


Mae’r tymor gwersylla yn dod. Felly, roedd rhaid i fi brynu rhai o bethau ar y we, sef polion i’r babell a rhai o oleuadau. Dwi’n meddwl bod lot o aer sbâr gyda Towsure, achos gyrron nhw bocs mawr ohono fe ata fi. Am ddim.

Diolch iddyn nhw.

Bron yn wag


Dwi ‘di cael gwahoddiad i’r dyfodol. ‘Nes i ddim gwybod mae angen gwahoddiad. Ro’n i’n jyst mynd i, wel, cyrhaedd. Fydd bownswr/dryswr wrth y drws?

Gwahoddiad

Gyda llaw, sai’n gwybod be’ sydd yn yr amlen. Taflais i y peth yn y bin ailgylchu ar ôl sganio hi.


Bluestone

14Ebr09

Aethon ni i Bluestone, y pentre gwyliau yn Sir Benfro, yn ddiweddar. Roedd yr Wraig ddi-Gymraeg ishe neud rhywbeth arbennig dros y penwythnos ei phenblwydd.

Roedd y lle yn anodd iawn i ffeindio. Oherwydd mae’n newydd, does dim arwyddion brown ar y ffyrdd. Dilynais i yr arwyddion i Oakwood a gobeithio.

Beth bynnag, cyrhaeddon ni Bluestone ac, wrth y giât, gaethon ni map a chyfarwyddiadau am ffeindio ein caban ni. Yn anffodus, erbyn hynny, roedd’n dywyll iawn, a roedd chwilio am y caban yn waith caled. Mae goleuadau yn y strydoedd, ond maen nhw’n isel er mwyn cadw’r lle yn heddychol yn y nos.

Ffeindion ni ein caban ymhen hir a hwyr, a reodd e’n wych: Eang, cyfforddus, a chyfoes.

Tu Mewn

Erbyn hynny ro’n ni eisie bwyd, felly aethon ni i’r pyb yng nghanol y pentref, The Tafarn*. Ces i selsig gyda thatws stwnsh, a roedd’n flasus iawn – pyb gryb o safon uchel. Roedd Hancock’s HB, y cwrw o’r nefoedd dwi’n siwr, ar gael hefyd.
Cysgon ni yn drwm, a deffron ni i heulwen a golygfa brydferth o’r ffenstri’r caban: Llyn fel drych.

Llyn fel Drych

Ar ôl brecwast, penderfynon ni seiclo i’r pwll nofio gerllaw, y Blue Lagoon. Os chi’n aros yn Bluestone, mae’n bosib defnyddio’r Blue Lagoon am ddim. Mae rhaid i chi seiclo i fyny bryn i fynd o’r pentref i’r Blue Lagoon. Ro’n i’n hapus achos reidio lan bryniau yw un o fy mhethau hoff yn y byd, ond doedd y lleill ddim yn hapus o gwbl!

Ar ben y bryn

Mae’r pwll nofio yn ffantastig, gyda pheiriant tonnau, lazy river, a llithrennau clou ac araf. Treulion ni y bore i gyd yno.

Pwll Nofio y Blue Lagoon

Ar ôl ymlacio yn y prynhawn, gaethon ni swper ym mwyty The Granary. Edrychodd y pitsa bwyd y môr yn neis ar y bwydlen. Ond, ar y plât – ych-a-fi – crabstix! A gormod o gaws. Roedd y pasta y lleill yn neis, er hynny.

Y diwrnod nesa, reodd’n heulog eto, felly aethon ni am dro ar ein beiciau cyn mynd yn ôl i’r Blue Lagoon. Llosgais i fy nghefn ar y llithren glou!

Achos roedd’n ddydd Sul, gaethon ni cinio rhost traddodiadol yn y Granary ar ôl nofio. Ces i y cig oen lleol a roedd’n lyfli.

Heblaw am y pitsa ofnadwy, roedd’n penwythnos grêt. Roedd y lle yn ffantastig, roedd y staff y pentref yn adeiladol iawn, a roedd’n gwerth eithriadol. Gobeithio byddwn ni’n mynd yn ôl cyn bo hir.

*Cymraeg eitha tocynistig**, yn anffoddus.
**Ie, ie, dwi’n gwbod 😉


Gaeth cwrs Cymraeg newydd ei lansio ar lein yn diweddar.

Dwedwch Rhywbeth yn y Gymraeg

Mae SaySomethingInWelsh.com yn canolbwyntio ar siarad a gwrando. Does dim darllen a ‘sgrifennu o gwbl. Mae’r cwrs yn gobeithio gwneud pobl yn rhugl trwy’r ailadroddiad o geiriau mewn brawddegau syml.

Mae gwersi 1-9 ar gael ar hyn o bryd, a mae’n fwy i ddod. Dwi newydd wedi ceisio gwers 9, a roedd y geiriau a’r brawddegau yn hawdd iawn, ond roedd rhaid i fi feddwl yn glou iawn, iawn i ddweud y Gymraeg ar unwaith. A dyna’r pwynt, dwi’n meddwl. Ymarfer da iawn.


Phishing

12Maw09

Ces i yr ebost phishing gwaetha erioed yn y byd heddiw:

Phishing

Ydyn nhw’n disgwyl unrhywun i fod mor hydwyll? Mae’n ddiog, mae’n ddiofal a mae’n siŵr i aflwyddo. Ceisiwch yn galetach, plîs.


Cofio Dewi Sant

02Maw09

Dydd Gwyl Dewi
Dim geiriau, dim ond llun ffantastig o’r bore coffi yn Ysgol Trefonnen, Dydd Gwener diwetha.


Unarddeg

24Chw09

“Troi o i fyny i unarddeg” meddai Kentucky AFC yn y gân Unarddeg.

“These go to eleven…It’s one louder.” meddai Christopher Guest yn y ffilm Spinal Tap.

A gesiwch beth? Dwi newydd sylwi eich bod chi’n gallu troi ucher iPlayer y BBC i fyny i unarddeg!

unarddeg