Archive for the ‘Teulu’ Category

Dros y penwythnos, aethon ni i’r Gŵyl Gardd Goll ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon. Roedd’n brynhawn ardderchog mewn parc hyfryd, o dan dywydd heulog, gyda cherddoriaeth Gymraeg a chwmni da (ond, a dweud y gwir, mae’n anodd iawn i ddeall (dallt?) yr acen o Gofi). Oherwydd gaeth y peth ei gyflwyno yn ystod y prynhawn, […]


Pobi

21Gor08

Dwi newydd wedi pobi brownîs siocled gyda’r Ddysgwraig Glou. Rhoion ni baced o fenyn, paced o siwgr, pedwar ŵy, a dau far o siocled ynddyn nhw. Peidiwch ag edrych ar y llun am rhy hir: Bydd trawiad ar y galon arnoch chi!


Es i, gyda’r Ddysgwraig Glou, i’r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar Ddydd Sadwrn tra cafodd yr Wraig Ddi-Gymraeg ei gwallt yn torri mewn salon posh yn y ddinas. Dyn ni’n rili, rili hoffi’r amgueddfa. Mae’r adeilad yn trawiadol, a mae’r arddangosion yn berffaith i’r cyfnod canolbwynti o blant -gwibdeithiau syml trwy’r hanes a’r ddaearyddiaeth o […]


Seiclo

25Meh08

Mae’r Ddysgwraig Glou newydd wedi dysgu i seiclo ar ben ei hun. Doedd hi ddim wedi dysgu o’r blaen achos dyn ni’n byw wrth ffordd brysur, felly doedd dim cyfle. Ond, cwpl wythnos yn ôl, aethon ni i’r parc am fore, ac ar ôl dwy neu tair awr a sawl deigr, roedd hi wedi meistroli […]


Aeth Y Ddysgrwaig Glou a’i mam i Henffordd dros y Sul. Roedd angen mynd i siopa am bethau sy’n anodd i gael ym Maesyfed. Sef trons. O ddifrif. Beth bynnag, roedden nhw wedi synnu i ddarganfod bod y peiriant arian yn yr archfarchnad Sainsbury yn gallu cyflwyno ei wasanaethau yn y Gymraeg. Yn Lloegr! Da […]


Sul y Tadau

16Meh08

Mae’n anodd iawn, iawn i ffeindio cardiau Cymraeg ym Maesyfed. Wel, dweud y gwir, mae’n bosib i brynu llawer o gardiau traddodiadol gyda lluniau o flodau, anifeiliaid y fferm a phethau cheesy (cawsog?) fel hynny, ond mae’n amhosib i ffeindio cardiau Cymraeg cyfoes yn Llandrindod, Rhaeadr, Trefyclo ayyb. Roedd siop ddiddorol o’r enw Presant yn […]