Archive for the ‘Lluniau’ Category

Bluestone

14Ebr09

Aethon ni i Bluestone, y pentre gwyliau yn Sir Benfro, yn ddiweddar. Roedd yr Wraig ddi-Gymraeg ishe neud rhywbeth arbennig dros y penwythnos ei phenblwydd. Roedd y lle yn anodd iawn i ffeindio. Oherwydd mae’n newydd, does dim arwyddion brown ar y ffyrdd. Dilynais i yr arwyddion i Oakwood a gobeithio. Beth bynnag, cyrhaeddon ni […]


Cofio Dewi Sant

02Maw09

Dim geiriau, dim ond llun ffantastig o’r bore coffi yn Ysgol Trefonnen, Dydd Gwener diwetha.


Roedd y ffyrdd yn dechrau cael eu clirio yng Nghwm Elan ddoe, felly aethon ni i Bont ar Elan i chwarae yn yr eira, taflu peli eira, codi dyn eira, ac edrych ar y harddwch o’r bryniau gwyn. Roedd’n ddiddorol gweld y llwybrau’r anifeiliaid. Defaid, yn fwy na dim, wrth gwrs, ond pethau prinnach hefyd. […]


Dwi’n blogio oddi ar fy nghyfrifiadur newydd heddiw. Dyma fe gyda fy sbectol i ddangos y raddfa. Mae’r bysellffwrdd yn eitha fiddly, ond mae’n mor gyflaes gallu cario cyfrifiadur go iawn ble bynnag dwi’n mynd.


Dwi wedi bod yn chwarae gyda fy nghamera. Dim ond camera rhad yw e, a dydy e ddim eisia gadael i’r defniddiwr gwneud gormod o arbrofi – os mae’r llun yn rhy dywyll mae’r peth yn ceisio ddefnyddio’r fflash neu mae’n jyst gwarafun tynnu llun o gwbl. Sut bynnag, ar ôl bach o ffidlo, dwi […]


Ar ôl y Glaw

08Medi08

Wel, roedd y glaw yn ofnadwy ar ben yr wythnos diwetha, ond yr ochr arall o’r tywydd drwg yw’r harddwch o Gymru wlyb. Aethon ni am dro yng nghymoedd Claerwen ac Elan ar prynhawn Dydd Sadwrn. Roedd’n wlyb, roedd’n wyntog, ond roedd’n ffantastig. Reodd y llwybrau wedi dod nentydd, ac roedd y grisiau wedi dod […]


O Diar.

29Awst08

Daeth sawl person i godi ffens o gwmpas yr obelisg y bore ‘ma. Sai’n gwybod beth sy’n digwydd. Ydy’r obelisg yn cwympo lawr? Neu ydy’r peth jyst yn cwympo’n ddarnau? Beth bynnag, mae’n gyfle arall i’r pobl hapusa ym Mhrydain i gwyno.


Aethon ni am dro mewn coedwig ddoe. Dwi’m yn gwybod faint o weithiau dwi ‘di gyrru heibio’r maes parcio bach ar yr A44 rhwng Llanfihangel Nant Melan a Maesyfed, ond dwi erioed wedi aros. Dwi ‘di gwybod erstalwm am y goedwig hyfryd a’r rhaeadr ddramatig mewn tro byr o’r ffordd brysur, ond fel arfer pan […]


Y tu mewn cromlech ger An Drinded/Karnag. Spŵci! Meini hir yn Karnag. Hollol, hollol annisgrifadwy. Maen nhw’n jyst cario ymlaen am filltiroedd, fel doedd y pobl ddim yn gwybod am gylchoedd neu rhywbeth.


Cwch wrth y cei yn Rosko. Ydy’r cwch wedi cael ei enwi Tad y Diawl?! Cenedlgarwch tawel yn Sant-Brieg.