Archive for the ‘Fideo’ Category

Dal i Fyny

07Medi10

Mae recordiad gig ola y Promatics ar gael ar wefan C2 BBC Radio Cymru yma. Nath y grŵp benderfynu rhoi’r ffidl yn y to ar ôl Maes B eleni. Mae’n amser i symud ‘mlaen i bethau gwell, gobeithio. Nath y set gynnwys fersiwn o’r gân Dal i Fyny gan Winabego. O’n i’n meddwl y fi […]


Porth Iago, 12 Awst 2009


Gwyneth Glyn a Gareth Bonello ar yr un llwyfan. Waw. Sorî am y sŵn ofnadw.


Morfa Bychan, p’nawn dydd Sadwrn diwetha. O diar.


Castell Rock

02Meh09

Gŵyl flynyddol am ddim yn Aberystwyth yw Castell Rock. Mae’r ŵyl fach yn cael ei threfnu yng nghanol y castell. Mae’r ŵyl yn ddwyieithog, mae’n debyg, ond nes i fethu prynu potel o ddwr yn Gymraeg o’r stondin bwyd. Beth bynnag, dyma Race Horses, sef Radio Luxembourg efo enw newydd ofnadwy, yn canu’r gân orau […]


Bydd sengl newydd Mr Huw ar gael ar iTunes yn mis Mawrth. Mr Huw yw Huw Owen a’r bois Winabego. Mae Huw wedi chwarae gitâr fas gyda bron pob un band yng Nghymru, sef KAFC, Swci Boscawen, MC Mabon ayyb. Ond nawr mae e’n y bos. Mae cytgan eitha singalong gyda’r gân, ond mae well […]


Yr Eira

05Chw09

Dyma ffilm fach amdanon ni’n chwarae yn yr eira nos Fawrth. Mae ‘na riw fach tu ôl y Neuadd y Sir sy’n berffaith am sglefrio i lawr gyda phlant. Llwyni meddal neis o dan y bryn, hefyd! Gyda llaw, oes unrhywun mas yn y byd y we sy’n gwybod be’ yw sledging yn y Gymraeg? […]


Oes ‘na bobl yng Nghymru sy’n gallu rheoli’r tywydd? Oes. Dilwyn Llwyd a Gethin Evans yw’r trefnyddion y tu ôl y Gwyliau Coll yng Ngogledd Cymru, a phob tro maen nhw’n cyflwyno gŵyl, mae’r tywydd yn hyfryd. Pam stopiodd y glaw ddoe? Gŵyl Traeth Coll ym Mhorth Iago, Penllŷn, dyna pam. Cododd Dilwyn a Gethin […]


Nôl ar y Beic

05Gor08

Cwpl wythnos yn ôl, ces i lawdriniaeth fach. Dim ond peth twll-y-clo oedd hi, ond roedd rhaid i mi beido â reidio fy meic am sbel. O’n i’n nôl ar fy meic ddoe. Jyst taith fach am chwarter awr i brofi’r anaf allan, ond roedd’n wych i fod nôl ar y ffordd. Er mwyn dathlu, […]


Seiclo

25Meh08

Mae’r Ddysgwraig Glou newydd wedi dysgu i seiclo ar ben ei hun. Doedd hi ddim wedi dysgu o’r blaen achos dyn ni’n byw wrth ffordd brysur, felly doedd dim cyfle. Ond, cwpl wythnos yn ôl, aethon ni i’r parc am fore, ac ar ôl dwy neu tair awr a sawl deigr, roedd hi wedi meistroli […]