Archive for the ‘Dysgu’ Category

Gaeth cwrs Cymraeg newydd ei lansio ar lein yn diweddar. Mae SaySomethingInWelsh.com yn canolbwyntio ar siarad a gwrando. Does dim darllen a ‘sgrifennu o gwbl. Mae’r cwrs yn gobeithio gwneud pobl yn rhugl trwy’r ailadroddiad o geiriau mewn brawddegau syml. Mae gwersi 1-9 ar gael ar hyn o bryd, a mae’n fwy i ddod. Dwi […]


Gwaeth Cartref

01Chw09

Pob wythnos dyn ni’n cael sawl idiom yn y dosbarth i rhoi i mewn i frawddegau fel gwaith cartref. Wel, bron pob wythnos: Gaethon ni dim byd yr wythnos diwetha. Felly, er mwyn neud rhywbeth, dwi ‘di penderfynnu i ysgrifennu fy ‘ngwaith cartref’ yma gyda rhai o idiomau dwi ‘di clywed yn ddiweddar. Chwit-chwat: Dwi’m […]


Y Sioe Fawr

29Gor08

Ydy hi’n rhy hwyr i flogio am y Sioe Fawr? Pob blwyddyn, mae’r poblogaeth o Faesyfed yn treblu (neu mwy) am pedwar diwrnod ym mis Gorffenaf. I roi e mewn ffordd arall, am sawl diwrnod yng nghanol Haf, ymwelwyr i’r Sioe yw’r mwyafrif y pobl ym Maesyfed. Nawr, chi’n clywed lot o Gymraeg yn y […]


Eironi

30Meh08

Eironi yw irony yn Saesneg. Roedd rhaid i fi edrych e i fyny ar ôl darllen hon ar yr un diwrnod pan roedd Georgia Ruth Williams o Aberystwyth yn chwarae yng Ngŵyl Glastonbury. Eironi. Cofiwch.


Pa Iaith?

21Meh08

Pa iaith ddylwn i ddefnyddio ar y blog ‘ma? Dwi’m yn meddwl am Gymraeg ne Saesneg, ond mathau o Gymraeg. Edrychwch ar y synhwyreb diweddaf, er enghraifft. Ydy “Dwi’m yn” iawn mewn blog? Be’ am “Sai’n“? Be’ am “Be’ am“??? Pa mor ffurfiol ddylai’r iaith o flog bod? Fasai e’n bod ocê taswn i ddechrau […]