Archive for the ‘Cerddoriaeth’ Category

Bandit

10Med10

Oedd y rhifyn Bandit neithiwr (9fed Medi – sbesial Maes B) yr un gwaetha erioed? Elin Fflur? Bryn Fôn? Dim ond hanner cân o’r set anhygoel Cate Le Bon? Dim Plant Duw o gwbl? A ble oedd Crash.Disco!? Dwi’n siomedig iawn. Dwi’n gwbod yr oedd Maes B yn eitha fflat ‘leni, ac efallai doedd safon […]


Dal i Fyny

07Med10

Mae recordiad gig ola y Promatics ar gael ar wefan C2 BBC Radio Cymru yma. Nath y grŵp benderfynu rhoi’r ffidl yn y to ar ôl Maes B eleni. Mae’n amser i symud ‘mlaen i bethau gwell, gobeithio. Nath y set gynnwys fersiwn o’r gân Dal i Fyny gan Winabego. O’n i’n meddwl y fi […]


Morfablog

09Hyd09

Ces i fy nghrybwyll ym Morfablog heddi. Bobol bach!


Gwyneth Glyn a Gareth Bonello ar yr un llwyfan. Waw. Sorî am y sŵn ofnadw.


Sai’n gwybod lot am yr Hogia’r Wyddfa. Naethon nhw ddod o Eryri. Ro’n nhw’n fawr yn y saithdegau. Maen nhw dal yn perfformio o dro i dro. A dyna’r cwbl. Prynais i albwm yr Hogai o siop elusen yn ddiweddar (yng Nhgeintun, Swydd Henffordd, gyda llaw), a sylwais i rhywbeth am sawl aelod y grŵp. […]


Castell Rock

02Meh09

Gŵyl flynyddol am ddim yn Aberystwyth yw Castell Rock. Mae’r ŵyl fach yn cael ei threfnu yng nghanol y castell. Mae’r ŵyl yn ddwyieithog, mae’n debyg, ond nes i fethu prynu potel o ddwr yn Gymraeg o’r stondin bwyd. Beth bynnag, dyma Race Horses, sef Radio Luxembourg efo enw newydd ofnadwy, yn canu’r gân orau […]


Es i i Ŵyl Porthmadog dydd Sadwrn diwetha. Roedd dwy llwyfan yng Nghlwb Pêl Droed Porthmadog, y brif lwyfan mewn pabell fawr ar y cae, ac y llwyfan Ciwdod yn y Clubhouse. Roedd’n brynhawn heulog a thwym, ond daeth hi yn oer cyn gynted â machludodd yr haul. O’n i’n gallu cadw yn gynnes trwy […]