Archive for the ‘Cerddoriaeth’ Category

Bandit

10Medi10

Oedd y rhifyn Bandit neithiwr (9fed Medi – sbesial Maes B) yr un gwaetha erioed? Elin Fflur? Bryn Fôn? Dim ond hanner cân o’r set anhygoel Cate Le Bon? Dim Plant Duw o gwbl? A ble oedd Crash.Disco!? Dwi’n siomedig iawn. Dwi’n gwbod yr oedd Maes B yn eitha fflat ‘leni, ac efallai doedd safon […]


Dal i Fyny

07Medi10

Mae recordiad gig ola y Promatics ar gael ar wefan C2 BBC Radio Cymru yma. Nath y grŵp benderfynu rhoi’r ffidl yn y to ar ôl Maes B eleni. Mae’n amser i symud ‘mlaen i bethau gwell, gobeithio. Nath y set gynnwys fersiwn o’r gân Dal i Fyny gan Winabego. O’n i’n meddwl y fi […]


Morfablog

09Hyd09

Ces i fy nghrybwyll ym Morfablog heddi. Bobol bach!


Gwyneth Glyn a Gareth Bonello ar yr un llwyfan. Waw. Sorî am y sŵn ofnadw.


Sai’n gwybod lot am yr Hogia’r Wyddfa. Naethon nhw ddod o Eryri. Ro’n nhw’n fawr yn y saithdegau. Maen nhw dal yn perfformio o dro i dro. A dyna’r cwbl. Prynais i albwm yr Hogai o siop elusen yn ddiweddar (yng Nhgeintun, Swydd Henffordd, gyda llaw), a sylwais i rhywbeth am sawl aelod y grŵp. […]


Castell Rock

02Meh09

Gŵyl flynyddol am ddim yn Aberystwyth yw Castell Rock. Mae’r ŵyl fach yn cael ei threfnu yng nghanol y castell. Mae’r ŵyl yn ddwyieithog, mae’n debyg, ond nes i fethu prynu potel o ddwr yn Gymraeg o’r stondin bwyd. Beth bynnag, dyma Race Horses, sef Radio Luxembourg efo enw newydd ofnadwy, yn canu’r gân orau […]


Es i i Ŵyl Porthmadog dydd Sadwrn diwetha. Roedd dwy llwyfan yng Nghlwb Pêl Droed Porthmadog, y brif lwyfan mewn pabell fawr ar y cae, ac y llwyfan Ciwdod yn y Clubhouse. Roedd’n brynhawn heulog a thwym, ond daeth hi yn oer cyn gynted â machludodd yr haul. O’n i’n gallu cadw yn gynnes trwy […]


Unarddeg

24Chw09

“Troi o i fyny i unarddeg” meddai Kentucky AFC yn y gân Unarddeg. “These go to eleven…It’s one louder.” meddai Christopher Guest yn y ffilm Spinal Tap. A gesiwch beth? Dwi newydd sylwi eich bod chi’n gallu troi ucher iPlayer y BBC i fyny i unarddeg!


Bydd sengl newydd Mr Huw ar gael ar iTunes yn mis Mawrth. Mr Huw yw Huw Owen a’r bois Winabego. Mae Huw wedi chwarae gitâr fas gyda bron pob un band yng Nghymru, sef KAFC, Swci Boscawen, MC Mabon ayyb. Ond nawr mae e’n y bos. Mae cytgan eitha singalong gyda’r gân, ond mae well […]


Enwch Eich Pris!

15Rhag08

Mae albwm newydd Gwilym Morus, sef Dressing Gown Goddess, allan nawr. Chi’n gallu prynu’r peth ar y wefan ‘ma. Os chi eishe copi ar CD, mae’n costio £12. Ond os chi eishe dim ond lawrlwythiad, chi’n gallu dewis y pris, £7.50, £4.50 neu £0.00. Fasech chi dalu dim punt am albwm? ‘Swn i’n cywilyddio, ond, […]