Archive for Medi, 2010

Jysd rhag ofn i chi feddwl bo’ fi’n teithio i waith bob dydd o dan yr haul ar ffyrdd gwag, dyma’r gwir. Sownd tu 么l cerbyd anifeiliaid. Yn y glaw. 馃榾


Swydd Newydd

23Medi10

Wel, dwi wedi dechrau fy swydd newydd yr wythnos ‘ma. Wi’n gorfod teithio o Landrindod i Lanidloes ac yn 么l pob dydd. Mae lot o bobl sy ddim yn lico’r syniad o ddreifo rhy bell i waith, ond wi wedi joio’r daith hyd yn hyn. O leia wi ddim yn treulio amser mewn tagfeydd traffig […]


Mae Starbucks yn actio fel bwli, yn 么l stori ar wefan y BBC. Ydyn nhw yn credu bod eu cwsmeriaid yn ynfydion?


Bandit

10Medi10

Oedd y rhifyn Bandit neithiwr (9fed Medi – sbesial Maes B) yr un gwaetha erioed? Elin Fflur? Bryn F么n? Dim ond hanner c芒n o’r set anhygoel Cate Le Bon? Dim Plant Duw o gwbl? A ble oedd Crash.Disco!? Dwi’n siomedig iawn. Dwi’n gwbod yr oedd Maes B yn eitha fflat ‘leni, ac efallai doedd safon […]


Dal i Fyny

07Medi10

Mae recordiad gig ola y Promatics ar gael ar wefan C2 BBC Radio Cymru yma. Nath y gr诺p benderfynu rhoi’r ffidl yn y to ar 么l Maes B eleni. Mae’n amser i symud ‘mlaen i bethau gwell, gobeithio. Nath y set gynnwys fersiwn o’r g芒n Dal i Fyny gan Winabego. O’n i’n meddwl y fi […]


Diweddariad Java

06Medi10

Beth yn y byd? O’n i’n trio diweddaru Java ar fy mheiriant Vista. Roedd problem – achos o rhyw fath o cyclic redundancy check doedd y diweddariad ddim yn gallu parhau. Oc锚, nes i feddwl, mae’n well ‘da fi fod yn ddiogel. Ond y ffeil gyda’r problem oedd readme.txt! Beth yw’r bobl Java yn disgwyl? […]


Pethau Bychain

03Medi10

Heddiw, dwi’n ailddechrau’r blog hwn fel rhan o’r prosiect Pethau Bychain. O’n i’n gorfod peidio blogio llynedd, achos o’n i’n canolbwyntio ar bethau arall. Ond nawr, mae’r Dysgwr Araf yn 么l. 馃檪