Archive for Gorffennaf, 2009

Morfa Bychan, p’nawn dydd Sadwrn diwetha. O diar.


Gwyliau

17Gor09

Dwi jysd wedi bwcio wythnos ym Mhen Llŷn ym mis Awst. Yn Uwchmynydd, ar bwys Aberdaron, yw’r wersyllfa. Wi’n rili, rili edrych ‘mlaen at y peth: Trip bach i Ynys Enlli, lot o seiclo, ymlacio ar y traeth ym Mhorth Iago, ac, wrth gwrs, siarad Cymraeg gyda phobl hefo acen a thafodiaith ddoniol. 🙂 Gobeithio […]