Archive for Mehefin 17th, 2009

Cymryd y Pis

17Meh09

Llandrindod, ail ar bumtheg o Fehefin, dwy fil a naw, di-blwm: Punt a deg ceiniog y litr. Maen nhw’n cymryd y pis.