Archive for Ebrill 27th, 2009

Mae’r tymor gwersylla yn dod. Felly, roedd rhaid i fi brynu rhai o bethau ar y we, sef polion i’r babell a rhai o oleuadau. Dwi’n meddwl bod lot o aer sbâr gyda Towsure, achos gyrron nhw bocs mawr ohono fe ata fi. Am ddim. Diolch iddyn nhw.