Bluestone

14Ebr09

Aethon ni i Bluestone, y pentre gwyliau yn Sir Benfro, yn ddiweddar. Roedd yr Wraig ddi-Gymraeg ishe neud rhywbeth arbennig dros y penwythnos ei phenblwydd.

Roedd y lle yn anodd iawn i ffeindio. Oherwydd mae’n newydd, does dim arwyddion brown ar y ffyrdd. Dilynais i yr arwyddion i Oakwood a gobeithio.

Beth bynnag, cyrhaeddon ni Bluestone ac, wrth y giât, gaethon ni map a chyfarwyddiadau am ffeindio ein caban ni. Yn anffodus, erbyn hynny, roedd’n dywyll iawn, a roedd chwilio am y caban yn waith caled. Mae goleuadau yn y strydoedd, ond maen nhw’n isel er mwyn cadw’r lle yn heddychol yn y nos.

Ffeindion ni ein caban ymhen hir a hwyr, a reodd e’n wych: Eang, cyfforddus, a chyfoes.

Tu Mewn

Erbyn hynny ro’n ni eisie bwyd, felly aethon ni i’r pyb yng nghanol y pentref, The Tafarn*. Ces i selsig gyda thatws stwnsh, a roedd’n flasus iawn – pyb gryb o safon uchel. Roedd Hancock’s HB, y cwrw o’r nefoedd dwi’n siwr, ar gael hefyd.
Cysgon ni yn drwm, a deffron ni i heulwen a golygfa brydferth o’r ffenstri’r caban: Llyn fel drych.

Llyn fel Drych

Ar ôl brecwast, penderfynon ni seiclo i’r pwll nofio gerllaw, y Blue Lagoon. Os chi’n aros yn Bluestone, mae’n bosib defnyddio’r Blue Lagoon am ddim. Mae rhaid i chi seiclo i fyny bryn i fynd o’r pentref i’r Blue Lagoon. Ro’n i’n hapus achos reidio lan bryniau yw un o fy mhethau hoff yn y byd, ond doedd y lleill ddim yn hapus o gwbl!

Ar ben y bryn

Mae’r pwll nofio yn ffantastig, gyda pheiriant tonnau, lazy river, a llithrennau clou ac araf. Treulion ni y bore i gyd yno.

Pwll Nofio y Blue Lagoon

Ar ôl ymlacio yn y prynhawn, gaethon ni swper ym mwyty The Granary. Edrychodd y pitsa bwyd y môr yn neis ar y bwydlen. Ond, ar y plât – ych-a-fi – crabstix! A gormod o gaws. Roedd y pasta y lleill yn neis, er hynny.

Y diwrnod nesa, reodd’n heulog eto, felly aethon ni am dro ar ein beiciau cyn mynd yn ôl i’r Blue Lagoon. Llosgais i fy nghefn ar y llithren glou!

Achos roedd’n ddydd Sul, gaethon ni cinio rhost traddodiadol yn y Granary ar ôl nofio. Ces i y cig oen lleol a roedd’n lyfli.

Heblaw am y pitsa ofnadwy, roedd’n penwythnos grêt. Roedd y lle yn ffantastig, roedd y staff y pentref yn adeiladol iawn, a roedd’n gwerth eithriadol. Gobeithio byddwn ni’n mynd yn ôl cyn bo hir.

*Cymraeg eitha tocynistig**, yn anffoddus.
**Ie, ie, dwi’n gwbod 😉2 Responses to “Bluestone”

  1. Falch clywed eich bod wedi mwynhau eich hun!

  2. Gaethoch chi hwyl ‘te! Dw i’n dod o Sir Benfro yn wreddiol ond dw i ddim wedi bod yn Bluestone eto.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: