Archive for Ebrill, 2009

Mae’r tymor gwersylla yn dod. Felly, roedd rhaid i fi brynu rhai o bethau ar y we, sef polion i’r babell a rhai o oleuadau. Dwi’n meddwl bod lot o aer sbâr gyda Towsure, achos gyrron nhw bocs mawr ohono fe ata fi. Am ddim. Diolch iddyn nhw.


Dwi ‘di cael gwahoddiad i’r dyfodol. ‘Nes i ddim gwybod mae angen gwahoddiad. Ro’n i’n jyst mynd i, wel, cyrhaedd. Fydd bownswr/dryswr wrth y drws? Gyda llaw, sai’n gwybod be’ sydd yn yr amlen. Taflais i y peth yn y bin ailgylchu ar ôl sganio hi.


Bluestone

14Ebr09

Aethon ni i Bluestone, y pentre gwyliau yn Sir Benfro, yn ddiweddar. Roedd yr Wraig ddi-Gymraeg ishe neud rhywbeth arbennig dros y penwythnos ei phenblwydd. Roedd y lle yn anodd iawn i ffeindio. Oherwydd mae’n newydd, does dim arwyddion brown ar y ffyrdd. Dilynais i yr arwyddion i Oakwood a gobeithio. Beth bynnag, cyrhaeddon ni […]


Gaeth cwrs Cymraeg newydd ei lansio ar lein yn diweddar. Mae SaySomethingInWelsh.com yn canolbwyntio ar siarad a gwrando. Does dim darllen a ‘sgrifennu o gwbl. Mae’r cwrs yn gobeithio gwneud pobl yn rhugl trwy’r ailadroddiad o geiriau mewn brawddegau syml. Mae gwersi 1-9 ar gael ar hyn o bryd, a mae’n fwy i ddod. Dwi […]