Archive for Chwefror, 2009

Unarddeg

24Chw09

“Troi o i fyny i unarddeg” meddai Kentucky AFC yn y gân Unarddeg. “These go to eleven…It’s one louder.” meddai Christopher Guest yn y ffilm Spinal Tap. A gesiwch beth? Dwi newydd sylwi eich bod chi’n gallu troi ucher iPlayer y BBC i fyny i unarddeg!


Bydd sengl newydd Mr Huw ar gael ar iTunes yn mis Mawrth. Mr Huw yw Huw Owen a’r bois Winabego. Mae Huw wedi chwarae gitâr fas gyda bron pob un band yng Nghymru, sef KAFC, Swci Boscawen, MC Mabon ayyb. Ond nawr mae e’n y bos. Mae cytgan eitha singalong gyda’r gân, ond mae well […]


Cwmbai! Âwê!

22Chw09

Dyma stori ddoniol ar y wefan y BBC. Treialon cŵn defaid ym Mhontrhydfendigaid. O dan do. Ydy’r ffermwyr y bryniau wedi mynd yn feddal? A’r cŵn? Y defaid, hefyd? Beth nesa? Fferm wynt o dan do? Cyswllt


Roedd y ffyrdd yn dechrau cael eu clirio yng Nghwm Elan ddoe, felly aethon ni i Bont ar Elan i chwarae yn yr eira, taflu peli eira, codi dyn eira, ac edrych ar y harddwch o’r bryniau gwyn. Roedd’n ddiddorol gweld y llwybrau’r anifeiliaid. Defaid, yn fwy na dim, wrth gwrs, ond pethau prinnach hefyd. […]


Yr Eira

05Chw09

Dyma ffilm fach amdanon ni’n chwarae yn yr eira nos Fawrth. Mae ‘na riw fach tu ôl y Neuadd y Sir sy’n berffaith am sglefrio i lawr gyda phlant. Llwyni meddal neis o dan y bryn, hefyd! Gyda llaw, oes unrhywun mas yn y byd y we sy’n gwybod be’ yw sledging yn y Gymraeg? […]


Gwaeth Cartref

01Chw09

Pob wythnos dyn ni’n cael sawl idiom yn y dosbarth i rhoi i mewn i frawddegau fel gwaith cartref. Wel, bron pob wythnos: Gaethon ni dim byd yr wythnos diwetha. Felly, er mwyn neud rhywbeth, dwi ‘di penderfynnu i ysgrifennu fy ‘ngwaith cartref’ yma gyda rhai o idiomau dwi ‘di clywed yn ddiweddar. Chwit-chwat: Dwi’m […]