Archive for Medi, 2008

Dal Yma

19Medi08

Dwi wedi bod yn gweithio yn galed, felly does dim lot o amser ‘da fi i ysgrifennu yma ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, edrychwch ar rai o batrymau diddorol, pert, ac eitha spŵci efallai, ar yr Epynt.


Oes ‘na bobl yng Nghymru sy’n gallu rheoli’r tywydd? Oes. Dilwyn Llwyd a Gethin Evans yw’r trefnyddion y tu ôl y Gwyliau Coll yng Ngogledd Cymru, a phob tro maen nhw’n cyflwyno gŵyl, mae’r tywydd yn hyfryd. Pam stopiodd y glaw ddoe? Gŵyl Traeth Coll ym Mhorth Iago, Penllŷn, dyna pam. Cododd Dilwyn a Gethin […]


Ar ôl y Glaw

08Medi08

Wel, roedd y glaw yn ofnadwy ar ben yr wythnos diwetha, ond yr ochr arall o’r tywydd drwg yw’r harddwch o Gymru wlyb. Aethon ni am dro yng nghymoedd Claerwen ac Elan ar prynhawn Dydd Sadwrn. Roedd’n wlyb, roedd’n wyntog, ond roedd’n ffantastig. Reodd y llwybrau wedi dod nentydd, ac roedd y grisiau wedi dod […]


Dwi’n hoffi i gadw golwg ar y farchnad waith, felly dwi’n tanysgrifio i restr ebost o Jobsite, ond dwim’n darllen y peth bob amser. Heddiw, sylwais i swydd ddiddorol yng Nghwmbran. Mae Cwmbran yn lle cyfleus iawn: Mae’n bosib i deithio yna i weithio o lawer o leoedd – Caerdydd, Casnewydd, Bryste – a Castell-Paen? […]


Y Tywydd

05Medi08

Mae’n ddiflas. Diflas, diflas, diflas. Mor ddiflas.