Archive for Awst 19th, 2008

Y tu mewn cromlech ger An Drinded/Karnag. Spŵci! Meini hir yn Karnag. Hollol, hollol annisgrifadwy. Maen nhw’n jyst cario ymlaen am filltiroedd, fel doedd y pobl ddim yn gwybod am gylchoedd neu rhywbeth.


Cwch wrth y cei yn Rosko. Ydy’r cwch wedi cael ei enwi Tad y Diawl?! Cenedlgarwch tawel yn Sant-Brieg.


Bwyd y môr, sglods a seidr. Perffaith! Ac, ar ôl, crempogau. Mmmmm, blasus!


Cyrhaeddais i yn ôl o Faes B am tri o’r gloch yn y bore. Syniad drwg, achos roedd rhaid i fi godi yn gynnar er mwyn gyrru i’r fferi yn Plymouth i ddechrau ein gwyliau ni yn Llydaw. Do’n i ddim wedi bod yn yfed, o leia. Mae Llydaw yn wlad hyfryd, gyda traethau… …seiclo […]