Archive for Awst, 2008

O Diar.

29Awst08

Daeth sawl person i godi ffens o gwmpas yr obelisg y bore ‘ma. Sai’n gwybod beth sy’n digwydd. Ydy’r obelisg yn cwympo lawr? Neu ydy’r peth jyst yn cwympo’n ddarnau? Beth bynnag, mae’n gyfle arall i’r pobl hapusa ym Mhrydain i gwyno.


Aethon ni am dro mewn coedwig ddoe. Dwi’m yn gwybod faint o weithiau dwi ‘di gyrru heibio’r maes parcio bach ar yr A44 rhwng Llanfihangel Nant Melan a Maesyfed, ond dwi erioed wedi aros. Dwi ‘di gwybod erstalwm am y goedwig hyfryd a’r rhaeadr ddramatig mewn tro byr o’r ffordd brysur, ond fel arfer pan […]


Y tu mewn cromlech ger An Drinded/Karnag. Spŵci! Meini hir yn Karnag. Hollol, hollol annisgrifadwy. Maen nhw’n jyst cario ymlaen am filltiroedd, fel doedd y pobl ddim yn gwybod am gylchoedd neu rhywbeth.


Cwch wrth y cei yn Rosko. Ydy’r cwch wedi cael ei enwi Tad y Diawl?! Cenedlgarwch tawel yn Sant-Brieg.


Bwyd y môr, sglods a seidr. Perffaith! Ac, ar ôl, crempogau. Mmmmm, blasus!


Cyrhaeddais i yn ôl o Faes B am tri o’r gloch yn y bore. Syniad drwg, achos roedd rhaid i fi godi yn gynnar er mwyn gyrru i’r fferi yn Plymouth i ddechrau ein gwyliau ni yn Llydaw. Do’n i ddim wedi bod yn yfed, o leia. Mae Llydaw yn wlad hyfryd, gyda traethau… …seiclo […]


Maes B

18Awst08

Dwi’n rhy hen, dwi’n gwybod, ond ro’n i rili, rili eishe mynd i o leia un nos o Faes B eleni. O’r diwedd, dewisais i nos Iau achos roedd’n lawer o fandiau gwych yn chwarae, sef Yr Ods, Eitha Tal Ffranco, Stilletoes, MC Mabon a’r anhygoel Radio Luxembourg. Ar y ffordd i’r brifddinas, ces i […]


Aeth y Ddysgwraig Gloi a fi i’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ar y dydd Mercher. Roedd y Wraig Ddi-Gymraeg ddim eishe mynd i’r ‘Steddfod achos mae hi’n swil am ei methu siarad yr iaeth. Roedd dim angen i’u ots: Ar ol cyrraedd y maes, ro’n i eishe coffi, felly aethon ni at stondin diodydd. “Ga’i […]


Hen Newyddion

18Awst08

Dwi ‘di bod i ffordd am sbel. Fodd bynnag, mae rhai o hen newyddion ‘da fi, felly dwi am bostio sawl cofnod heddiw.


Mae’r Swyddfa’r Post y Ridgebourne wedi bod ar gau am wythnos nawr. Yn hynny o amser, roedd angen i ddefnyddio hi bron pob dydd, felly dwi wedi bod yn gwneud llawer o gerdded lan i’r dre neu lawr i Hawy. Mae’n anghyfleus, wrth gwrs, ond dwi’n teimlo’n lwcus bod yr swyddfeydd eraill yn mor agos. […]