Archive for Gorffennaf 29th, 2008

Y Sioe Fawr

29Gor08

Ydy hi’n rhy hwyr i flogio am y Sioe Fawr? Pob blwyddyn, mae’r poblogaeth o Faesyfed yn treblu (neu mwy) am pedwar diwrnod ym mis Gorffenaf. I roi e mewn ffordd arall, am sawl diwrnod yng nghanol Haf, ymwelwyr i’r Sioe yw’r mwyafrif y pobl ym Maesyfed. Nawr, chi’n clywed lot o Gymraeg yn y […]