Archive for Mehefin 30th, 2008

Nes i yrru dros y mynyddoedd nos Wener i’r Pafiliwn ym Mhontrhydfendigaid am y Gig Mawr. Roedd Yr Ods yn dda iawn mewn ffordd quirky pop a mae Radio Lux yn briliant bob amser, ond ro’n i’n edrych ymlaen yn enwedig at Sibrydion achos dwi’n ffan mawr o’u halbymau ond do’n i ddim wedi eu […]


Eironi

30Meh08

Eironi yw irony yn Saesneg. Roedd rhaid i fi edrych e i fyny ar ôl darllen hon ar yr un diwrnod pan roedd Georgia Ruth Williams o Aberystwyth yn chwarae yng Ngŵyl Glastonbury. Eironi. Cofiwch.