Archive for Mehefin 16th, 2008

Sul y Tadau

16Meh08

Mae’n anodd iawn, iawn i ffeindio cardiau Cymraeg ym Maesyfed. Wel, dweud y gwir, mae’n bosib i brynu llawer o gardiau traddodiadol gyda lluniau o flodau, anifeiliaid y fferm a phethau cheesy (cawsog?) fel hynny, ond mae’n amhosib i ffeindio cardiau Cymraeg cyfoes yn Llandrindod, Rhaeadr, Trefyclo ayyb. Roedd siop ddiddorol o’r enw Presant yn […]


Gwenoliaid

16Meh08

Pob blwyddyn, dyn ni’n falch i groesawu ymwelwyr o Affrica at ein tŷ. Gwenoliaid ydyn nhw. Eleni, mae’n teulu eithaf cynnar yn y fynedfa. Bydd y cywion yn barod i hedfan cyn bo hir, gobeithio, achos mae’n edrych yn ddan sang yn y nyth! Llynedd, achos y tywydd rwy’n meddwl, o’r cywion yn y teulu […]