Archive for Mehefin 12th, 2008

Pabi Melyn

12Meh08

Mae pabi melyn yn tyfu mewn wal wrth ein tŷ. Y pabi melyn yw’r pabi o Gymru, wrth gwrs. Mae’n cael ei alw Welsh Poppy yn Saesneg, ac ar hyn o bryd mae’n y symbol o Blaid Cymru. Yn annhebyg i lawer o babïau arall, dydy’r pabi melyn ddim yn arddangos yn wanllyd. Cryf yw’r […]