Oer

28Tach10

Gath y botel o ddŵr ‘ma ei gadael yn y car dros nos.
Potel o iâ.
Oooooo, ma’n oer!

Advertisements

Bach o Seiclo

06Tach10

Cadwch yr Eryri. Cadwch y Bannau Brycheiniog. Y mynyddoedd Cambrian, Elenydd, yw fy nefoedd.
Dyw safon y lluniau ddim yn dda iawn (ffôn symudol!) ond maen nhw’n dangos prydferthwch yr hydref yng Nghanolbarth Cymru mewn ffordd ddigon da.

Gwynllyn a Fferm Treheslog

Rhaeadr Nant Gwynllyn

Y Copa Penrhiw-wen

Cwm Elan Uchaf

Moel Geufron o Hirnant

Graig Dolfaenog

Y Gurn


Band Llydan

16Hyd10

Band llydan? Dim heddi.

Band llydan? Efallai.


O Diar

03Hyd10

Mongomeryshire County Times, yr wythnos diwetha:

Ble mae'r Denewydd? Pryd yw Rhayfyr?

Dim mâs o ddeg.


Jysd rhag ofn i chi feddwl bo’ fi’n teithio i waith bob dydd o dan yr haul ar ffyrdd gwag, dyma’r gwir.

Y Gwir

Y Gwir

Sownd tu ôl cerbyd anifeiliaid. Yn y glaw. 😀


Swydd Newydd

23Med10

Wel, dwi wedi dechrau fy swydd newydd yr wythnos ‘ma. Wi’n gorfod teithio o Landrindod i Lanidloes ac yn ôl pob dydd. Mae lot o bobl sy ddim yn lico’r syniad o ddreifo rhy bell i waith, ond wi wedi joio’r daith hyd yn hyn. O leia wi ddim yn treulio amser mewn tagfeydd traffig rhwng Pontypridd a Chaerdydd.

Croesfan Wastad Llandrindod

Croesfan Wastad Llandrindod

Llanllŷr

Llanllŷr

Dol-y-Fan

Dol-y-Fan

Ymuno â'r A470

Ymuno â'r A470

Doldolwod

Doldolwod

Llanwrthwl

Llanwrthwl

Rhaeadr Gwy

Rhaeadr Gwy

Pont Marteg

Pont Marteg

Glyn Gwy

Glyn Gwy

Llangurig

Llangurig

Rhwng Gwy a Hafren

Rhwng Gwy a Hafren

Ffordd osgoi Llanidloes

Ffordd osgoi Llanidloes


Mae Starbucks yn actio fel bwli, yn ôl stori ar wefan y BBC. Ydyn nhw yn credu bod eu cwsmeriaid yn ynfydion?