Oer

28Tach10

Gath y botel o ddŵr ‘ma ei gadael yn y car dros nos.
Potel o iâ.
Oooooo, ma’n oer!


Bach o Seiclo

06Tach10

Cadwch yr Eryri. Cadwch y Bannau Brycheiniog. Y mynyddoedd Cambrian, Elenydd, yw fy nefoedd.
Dyw safon y lluniau ddim yn dda iawn (ffôn symudol!) ond maen nhw’n dangos prydferthwch yr hydref yng Nghanolbarth Cymru mewn ffordd ddigon da.

Gwynllyn a Fferm Treheslog

Rhaeadr Nant Gwynllyn

Y Copa Penrhiw-wen

Cwm Elan Uchaf

Moel Geufron o Hirnant

Graig Dolfaenog

Y Gurn


Band Llydan

16Hyd10

Band llydan? Dim heddi.

Band llydan? Efallai.


O Diar

03Hyd10

Mongomeryshire County Times, yr wythnos diwetha:

Ble mae'r Denewydd? Pryd yw Rhayfyr?

Dim mâs o ddeg.


Jysd rhag ofn i chi feddwl bo’ fi’n teithio i waith bob dydd o dan yr haul ar ffyrdd gwag, dyma’r gwir.

Y Gwir

Y Gwir

Sownd tu ôl cerbyd anifeiliaid. Yn y glaw. 😀


Swydd Newydd

23Medi10

Wel, dwi wedi dechrau fy swydd newydd yr wythnos ‘ma. Wi’n gorfod teithio o Landrindod i Lanidloes ac yn ôl pob dydd. Mae lot o bobl sy ddim yn lico’r syniad o ddreifo rhy bell i waith, ond wi wedi joio’r daith hyd yn hyn. O leia wi ddim yn treulio amser mewn tagfeydd traffig rhwng Pontypridd a Chaerdydd.

Croesfan Wastad Llandrindod

Croesfan Wastad Llandrindod

Llanllŷr

Llanllŷr

Dol-y-Fan

Dol-y-Fan

Ymuno â'r A470

Ymuno â'r A470

Doldolwod

Doldolwod

Llanwrthwl

Llanwrthwl

Rhaeadr Gwy

Rhaeadr Gwy

Pont Marteg

Pont Marteg

Glyn Gwy

Glyn Gwy

Llangurig

Llangurig

Rhwng Gwy a Hafren

Rhwng Gwy a Hafren

Ffordd osgoi Llanidloes

Ffordd osgoi Llanidloes


Mae Starbucks yn actio fel bwli, yn ôl stori ar wefan y BBC. Ydyn nhw yn credu bod eu cwsmeriaid yn ynfydion?


Bandit

10Medi10

BanditOedd y rhifyn Bandit neithiwr (9fed Medi – sbesial Maes B) yr un gwaetha erioed?

Elin Fflur? Bryn Fôn? Dim ond hanner cân o’r set anhygoel Cate Le Bon? Dim Plant Duw o gwbl? A ble oedd Crash.Disco!?

Dwi’n siomedig iawn.

Dwi’n gwbod yr oedd Maes B yn eitha fflat ‘leni, ac efallai doedd safon y sŵn yn ystod setiau rhai o’r bandiau ddim digon da i’r teledu, ond mae rhai o ni sydd gyda diddordeb mewn cerddoriaeth, dim stwff canol y ffordd fel Elin Fflur a Gwibdaith Hen Frân. Mae digon o le ar S4C amdanyn nhw eisoes.

Roedd Huw Evans yn edrych fel yr oedd e’n cymryd y pis mâs y rhaglen, hefyd. Duw a ŵyr beth sy’n mynd i ddigwydd pan ddaw y toriadau.


Dal i Fyny

07Medi10

Mae recordiad gig ola y Promatics ar gael ar wefan C2 BBC Radio Cymru yma. Nath y grŵp benderfynu rhoi’r ffidl yn y to ar ôl Maes B eleni. Mae’n amser i symud ‘mlaen i bethau gwell, gobeithio.

Nath y set gynnwys fersiwn o’r gân Dal i Fyny gan Winabego. O’n i’n meddwl y fi oedd yr unig person yn y byd sy’n cofio Winabego.


Diweddariad Java

06Medi10

diweddariad java
Beth yn y byd?
O’n i’n trio diweddaru Java ar fy mheiriant Vista.
Roedd problem – achos o rhyw fath o cyclic redundancy check doedd y diweddariad ddim yn gallu parhau.
Ocê, nes i feddwl, mae’n well ‘da fi fod yn ddiogel. Ond y ffeil gyda’r problem oedd readme.txt! Beth yw’r bobl Java yn disgwyl? Firws sgript yn y readme?